Kurs rysunku i malarstwa, opłata: wpisowe + (9 miesięcy)

Wpisowe - bezzwrotne wynosi 350 zł, lub 500 zł płatne przed rozpoczęciem kursu. Wpłata powinna wpłynąć do 5 dni od wysłania zgłoszenia, jest ona potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie. Poza wpisowym na początku roku szkolnego należy dokonać opłaty z góry za dwa miesiące zajęć (pierwszy i ostatni) lub za pół roku lub cały rok szkolny według własnego wyboru. Opłaty miesięczne przyjmujemy zawsze w pierwszym tygodniu każdego miesiąca zajęć. (Dotyczy to tylko miesięcznej opcji opłat wyłącznie za ten kurs)

ilość godzin/mies. opcja:
zł/miesięcznie
opcja:
zł / ½ roku szkolnego
opcja:
zł/cały rok
16 g. (4 zajęcia 1×tyg.) 350 1500 3000
32 g. (8 zajęć 2×tyg.) 500 2150 4300

1 zajęcia 4 godziny lekcyjne (4 x 45 min +30 min.przerwy)

Kurs architektury wnętrz, wzornictwa (32 zajęcia)

liczba godzin: 128 wpisowe +dwie raty w sumie
18,75 zł/godz 400 1000 2400

                                                                1 zajęcia 3 godziny zegarowe

Pracownia grafiki warsztatowej

W cenę wliczone są wszystkie materiały!
W trzymiesięcznym kursie mieści się 6 bloków ośmiogodzinnych zajęć, (48 godz)

liczba godzin: 48 wpisowe +opłata w sumie
29 zł/godz 400 1000 1400

1 zajęcia 4 godziny zegarowe

Kurs historii sztuki (32 zajęcia)

liczba godzin: 64 wpisowe +opłata w sumie
18,75 zł/godz 200 1000 1200

1 zajęcia 2 godziny zegarowe

Kurs wiedzy o sztuce współczesnej (32 zajęcia)

liczba godzin: 64 wpisowe +opłata w sumie
18,75 zł/godz 200 1000 1200

1 zajęcia 2 godziny zegarowe

+

Kurs historii sztuki + sztuka współczesna (64 zajęcia)

liczba godzin: 128 wpisowe +opłata w sumie
12,50 zł/godz 400 1200 1600

1 zajęcia 2 godziny zegarowe

Komponowanie teczek:

Pomoc w wyborze prac do teczki i przygotowaniu ich w formie prezentacji: 80 zł, ta opcja jest możliwa tylko dla uczestników naszych kursów z rysunku i malarstwa i jest płatna jednorazowo.