Kurs rysunku i malarstwa, opłata: wpisowe + (9 miesięcy)

Wpisowe - bezzwrotne wynosi 400 lub 500 zł, płatne przed rozpoczęciem kursu i nie jest wliczone w opłatę za kurs. Wpisowe powinno wpłynąć do 5 dni od wysłania zgłoszenia, jest ono potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie. Poza wpisowym na początku roku szkolnego należy dokonać opłaty z góry za cały rok nauczania, czyli 9 miesięcy lub zapłacić w dwóch ratach - według własnego wyboru. W przypadku wybrania opcji płatności ratalnej należy na początku kursu dokonać wpłaty pierwszej raty a w drugiej połowie stycznia 2019 drugiej raty. Całość opłaty za kurs roczny w opcji 16 godzin w miesiącu wynosi 3300 zł,w opcji 32 godzin w miesiącu 4500 zł. Wpisowe obowiązkowe 400 lub 500 zł płatne wcześniej nie jest wliczone w opłatę. W przypadku późniejszego zapisu na kurs opłata będzie odpowiednio od czasu dołączenia do kursu umniejszona. Wysokość opłat podana w tabelce poniżej;

ilość godzin/mies. WPISOWE 1 rata  2 rata 
16 g. (4 zajęcia 1×w tyg.) 400 2000 1300
32 g. (8 zajęć 2×w tyg.) 500 3000 1500

1 zajęcia 4 godziny lekcyjne (4 x 45 min +30 min.przerwy)

Kurs architektury wnętrz, wzornictwa (32 zajęcia)

liczba godzin: 128 wpisowe +dwie raty w sumie
20,31 zł/godz 400 1100 2600

1 zajęcia 3 godziny zegarowe

Pracownia grafiki warsztatowej

W cenę wliczone są wszystkie materiały!
W sześciotygodniowym kursie mieści się 6 bloków ośmiogodzinnych zajęć, (48 godz)

liczba godzin: 48 wpisowe +opłata w sumie
35 zł/godz 400 1300 1700

1 zajęcia 4 godziny zegarowe

Ceramika Artystyczna

w cenę wliczone są wszystkie materiały! można wybrać 4 lub 8 miesięcy kursu. Termin płatności drugiej raty w opcji rocznej wypada w drugiej połowie stycznia 2019

ilość godzin/mies. wpisowe +1 lub 2  raty w sumie
4 mies, 1x tyg (35 zł/godz)
 400  1400  1800
8 mies, 1 x tyg (35 zł/godz)
 400  2 x 1400  3200

1 zajęcia 3 godziny zegarowe

Kurs historii sztuki (32 zajęcia)

liczba godzin: 64 wpisowe +opłata w sumie
18,75 zł/godz 200 1000 1200

1 zajęcia 2 godziny zegarowe

Kurs wiedzy o sztuce współczesnej (32 zajęcia)

liczba godzin: 64 wpisowe +opłata w sumie
18,75 zł/godz 200 1000 1200

1 zajęcia 2 godziny zegarowe

+

Kurs historii sztuki + sztuka współczesna (64 zajęcia)

liczba godzin: 128 wpisowe +opłata w sumie
12,50 zł/godz 400 1200 1600

1 zajęcia 2 godziny zegarowe

 

Ceny za warsztaty podane są w zakładce warsztaty.

Komponowanie teczek:

Pomoc w wyborze prac do teczki i przygotowaniu ich w formie prezentacji: 100 zł, ta opcja jest możliwa tylko dla uczestników naszych kursów z rysunku i malarstwa i jest płatna jednorazowo przy obowiązkowym przeglądzie zimowym. Opłata za dwa spotkania dla osób zdeklarowanych do pracy w programie przygotowawczym.