Michał Zakrzewski

Specjalnie ułożony program pozwala przygotować się do zdania matury z historii sztuki i do egzaminów z tego przedmiotu np. na uczelnie artystyczne. Dla tych osób, przygotowane są materiały dydaktyczne np. w postaci testów maturalnych.

Program wykładów ułożony jest chronologicznie i odbywa się w cyklu siedmiomiesięcznym, zaczynając od sztuki prehistorycznej poprzez sztukę starożytności, sztukę średniowiecza, sztukę nowożytną, sztukę modernizmu kończąc na sztuce postmodernizmu.

Przez cały okres działalności studia możemy pochwalić się niezmiennymi sukcesami naszych uczniów, którzy nie tylko zdają z powodzeniem maturę rozszerzoną czy egzaminy na studia ale są też uczestnikami olimpiad z historii sztuki. Zawdzięczają to profesjonalnej opiece prowadzącego - pana Michała Zakrzewskiego, który jest również egzaminatorem w komisji wojewódzkiej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

Salwatorskie Studio Artystyczne od kilkunastu lat prowadzi kursy przygotowawcze do studiów na wyższych uczelniach artystycznych oraz do kierunku Historia Sztuki na innych uczelniach. Kurs historii sztuki jest nie tylko przygotowaniem do egzaminów na wyższe uczelnie ale również przygotowaniem do rozszerzonej matury z historii sztuki.

 

PROGRAM

  • Do dyspozycji naszych uczniów są materiały i testy sprawdzające pod kątem wiedzy potrzebnej na maturze rozszerzonej z historii sztuki.
  • Zajęcia prowadzone są przez p. Michała Zakrzewskiego, który również jest egzaminatorem na maturach z historii sztuki i doskonale zna zagadnienia dot. testów maturalnych.
  • Każdy etap nauczania na kursie jest podsumowywany testami i sprawdzianami pomagającymi utrwalić wiedzę i przygotować się pod kątem ewentualnych zadań na maturze
  • Wykłady ilustrowane są multimedialnie, dodatkowo przewidziane są grupowe wyjścia do muzeów w Krakowie
  • Każdy z uczestników otrzymuje materiały potrzebne do uporządkowania zdobytej wiedzy.
  • Program wykładów ułożony jest chronologicznie (od sztuki prehistorycznej do postmodernizmu) i będzie trwał w roku szkolnym 2018/2019 od 22 września do 27 kwietnia (w sumie 32 zajęcia lekcyjne w tym zajęcia w pozaklasowe w wybranych muzeach w Krakowie)
  • Zajęcia odbywają się w soboty od 13.00 do 15.00 przy ul. Kasztelańska 27, Kraków. (Zajęcia pozaklasowe ustalane są na bieżąco w trakcie roku szkolnego, przeważnie na niedzielę)
  • opcje opłat w cenniku
  • Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową oraz telefonicznie, numery telefonów i formularz kontaktowy na stronie kontakt

TERMINY ZAJĘĆ, LOKALIZACJA

Czas trwania kursu w roku szkolnym 2018/2019:

od 22.09.2018 do 27.04.2019.

Zajęcia odbywają się w soboty od 13.00 do 15.00. przy ul. Kasztelańskiej 27, Kraków.
(dodatkowo w wybrane niedziele w krakowskich muzeach)